Unitat Didàctica 5.7.1.-EL BEISBOL I
ba.jpg
1.- BREU HISTORIA DEL BEISBOL.
Podem dir que el beisbol, és un dels esports nacionals dels Estats Units. També esta molt difós en Cuba, Japó i Austràlia. Les arrels d’aquest esport es perden en l’edat mitjana. A Anglaterra ens trobem alguns jos populars que evolucionaren cap a el Criquet anglès.

Es considera que el Sr. Abner Doubleway, va dissenyar el primer diamant (camp de beisbol) en 1839, establint-se a continuació les primeres regles del joc. A principis del segle XX començaren les primeres lligues americanes, destacant com equips el Yankees de Nova York, Boston Red Sox, els Dodgers de Brooklyn i els Giants de St. Lluís. El joc va ser introduït a Europa pels soldats americans al final de la primera guerra bb.jpg. El primer campionat de Espanya es va disputar en 1945 entre l’americà de Madrid y l’Espanyol de Barcelona.

2.- DESENVOLUPAMENT DEL JOC.
Aquestes regles són una adaptació de les oficials o del beisbol professional. Pretenen facilitar la pràctica del joc en qualsevol entorn i davant qualsevol grup de practicants.
1.- Definició. És un joc entre dos equips. Un d’ells defensen (jardiners) i inicia l’acció amb un llançament de bolla al que té el bat (atacants). Els defensor o jardiners intenten eliminar a un nombre determinat d’atacants per poder passar a batejar. Aquest canvi de funcions es denomina “ENTRADA”.

2.- Objectiu del joc. És anotar el major número possible de “carreres” o “voltes completes” al camp, recorrent les quatre bases. L’acció d’arribar a una base s’anomena “ROBAR”. Aquestes tenen que ser robades pel seu exterior si anem a per la següent o tocada si pretenem quedar-nos en ella. El bateador que després de colpejar la pilota aconsegueix robar les quatre bases d’un cop, es diu, “HOME RUN”.

3.- El terreny de joc consta de:
bd.png
- 4 bases
- Zona de “Pitcher”.
- Zona de batejador.
- Zona de “Catcher”.
- Zona Bona (“infield”)
- Zona Dolenta (“outfield”)
4.- Quan es produeixen les entrades?
Un equip passa a atacar quan s’eliminen 3 bategadors o si la bola és “FILDEADA” (agafada) en l’aire, el canvi es produeix automàticament.

5.- Com eliminen als atacants?
- Quan un batejador falla els seus tres intents per donar-li a la bolla (“STRIKE”).
- Quan un batejador envia la bolla fora del terreny de joc. Bolla Fora s’acumula com “strike”.
- Quan un batejador no far cap gest per copejar la bolla, sent acció bona per a ell, s’acumula com “strike”.
- Quan l’equip defensor “fildea” la bolla podem realitzar les accions següents:
a) agafar-la sense que toqui en terra (“aire”). Canvi automàtic.
b) Si toca en terra, els defensor ràpidament envien la bolla a la base on es dirigia el corredor. Si ho fa abans que arribi el corredor aquest estarà eliminat,
c) Els defensor envien la bolla al seu “pitcher” quedaran eliminats tots els corredors entre bases.
d) altra opció és tocar amb la bolla a un corredor entre bases. Aquest s’elimina.
- Podem determinar que només estigui un corredor per base. Normalment l’últim en arribar quedarà eliminat.
bc.jpg
6.- Quan tots els atacants avancen una base. Quan el “pitcher” no envia la bolla a la zona del batejador correctament (“BOLLA”), seria falta de l’equip defensor.

7.-Nombre de jugadors: Normalment l’equip el formen 9 jugadors.

8.- Duració del partit. Pot venir determinat pel nombre de entrades (3,4 o 9) o per temps. L’equip que fa més carreres guanyarà.

9.- Disposició del jugadors.
a) Els defensor:
el “pitcher” a la zona de llançament,
el “catcher” en la zona de recepció,
3 jugadors en les bases,
2 jugadors als extrems del diamant,
1 per jugar entre bases i,
1 jugador al fons per agafar les bolles llargues.

b) Els atacants:
el batejador en la seva zona,
els corredors a les seves bases i,
la resta en la banqueta.
bg.jpg


ACTIVITATS 5.7.1 El beisbol 1
Nom:................................................................................................................... Grup:....................
1.- Explica breument la historia del Beisbol.

2.- Dibuixa un camp (diamant) amb tots els elements que coneguis.

3.- Explica 5 regles d’aquest joc.