Unitat Didàctica 6.- Habilitats específiques. Esports de raqueta.

Unitat Didàctica 6.2.3 EL BADMINTON III
**www.edufiscalvia.wikispaces.com**

1.- Recordatori de la Història del Bàdminton.
L’origen del Bàdminton sembla ser, que a mitjan del segle XIX, un grup d’oficials anglesos el van introduir a Anglaterra. El nom actual de l’esport prové del fet que al 1873, un grup d’aquests oficials van fer una demostració d’aquest joc a la residència del duc de Beaufort, coneguda amb el nom de Badminton House, al contat de Gloucestershire (Anglaterra) on proposaren jugar aquest joc aprofitant unes raquetes de tennis i improvisant uns volants amb taps de suro de cava als que se’ls va incrustar algunes plomes.

2.- Aspectes reglamentaris.

* El Terreny en el joc de dobles. Es caracteritzar per incorpora els passadissos i el quadre de servei de dobles (més curt i més ampla – zona clara del dibuix).
* la puntuació en dobles: El tanteig serà igual que en individuals, a 21 punts seguits amb una diferència de 2 punts (19-21, 24-26,..); el fet serà que cada parella disposarà d’un únic servei. Serà el servidor el jugador que segons tanteig correspongui (par- imparell) fins que fallin o els guanyin el punt; després passarà a treure l’equip contrari.
En el moment de treure la relació hi serà entre el que treu i el receptor corresponent, els altres companys poden col·locar on vulguin.
* Gestos bàsic de l’àrbitre.

volant fora volant dins àrbitre no ha vist la jugada.
3.- Elements Tècnics:
En aquest nivell III, farem una descripció d’uns 16 elements tècnics, ja coneguts que ens ajudaran a dominar els aspectes tàctics del joc.
A) Els desplaçaments.Cont62_3 desplaz.png
La feina de peus és el més important i fonamental dins del joc. Una adquisició correcte és bàsic per la feina /tàctica. Es fan cap a les sis posicions descrits al dibuix: endavant dreta i revés, als costats dret i esquerra, darrera al drive i revés i endarrere rectificat. Tots els desplaçaments es fan amb dues passes i començant amb la cama contraria del costat que tenim la raqueta. Només a la dreta al fons, primer obrim el peu dret i després fem esquerra- dreta.

B) Resum de Cops segons les zones.
Hem dividit el camp en tres zones bàsiques: posterior o fondo , central o mitja i davant. Com que molts ja els sabem només anomenarem aquests 15 cops fonamentals.
B.1.- COPS DES DEL FONS DE LA PISTA.
Fonamentalment: - Clears: de dreta i de revés.Cont62_3 golpes fondo.jpg
- Esmaixades: normal i en suspensió
- Drops: de dreta i de revés.
A) EL CLEAR: és el cop bàsic per excel·lència, el més fàcil d’aprendre i considerat un cop defensiu. Consisteix en enviar el volant des d’una posició endarrerida i amb el volant per damunt del nostre cap, fins al fons del camp contrari amb una trajectòria horitzontal o cap a dalt.

1.-gràfic del moviment del Clear, Drop i rematada. 2.- acció de rematada en suspensió.

B) L’ESMAIXADA: és un cop d’atac i deurà efectuar-se amb la major força i rapidesa possible. Deurem realitzar-lo amb una bona posició de cames i comoditat.
C) El DROP:consisteix en realitzar deixades des del fons del camp i per damunt del cap. Tots els moviments són idèntics al clear, canviant només la velocitat de la raqueta en els últims centímetres del punt d’impacte.3.- trajectòries des del fons de la pista.


B.2.- COPS DES DEL MIG DE LA PISTA.
Fonamentalment: - Drive (dreta).
- Revés.
- Bloqueig.
D) COP DE DRETA ("drive"): és un cop considerat d’atac, més utilitzat en el joc de doble que en el d’individual. El volant passa el més a prop de la xarxa i amb una trajectòria paral·lela al terra.
E) COP DE REVÉS:és l’acció que es fan pel costat contrari al del braç de la raqueta. Doblegat pel colze 90º i l’avantbraç amb la raqueta també amb un angle recte, fem una rotació d’avantbraç per impactar amb el volant.

Fixeu-vos en la rotació de l’avantbraç.


B.3.-COPS DES DE DAVANT:
Fonamentalment: - Deixada: de dreta i de revés.
- Lift o globus : de dreta i de revés.
- Kill.
F) DEIXADA: es realitza davant, a prop de la xarxa i consisteix en deixar el volant el més a prop de la xarxa del camp contrari.
G) GLOBUS ("lob/lift"): és un cop defensiu que es realitza a prop de la xarxa. Va dirigit alt i cap al fons de la pista contrària. També es pot executar dels dos costats.
H) Kill: acció d’atac a prop de la xarxa i per damunt. Consisteix en fer un moviment curt d’extensió de canell cap a endavant i avall per clavar el volant al terra.

Posicions de deixada i lift. Trajectòries des de a prop de la xarxa.
B.4.- SERVEI.
Fonamentalment: - Servei llarg: Deixada: de dreta i de revés.
- Servei curt: de dreta i revés.
El servei constitueix l’acció tècnica / tàctica que marca el començament d’un partit, d’un punt. Tenim diferents tipus de servei:
I) LLARG: utilitzat principalment en el joc de individuals.

J) CURT: utilitzat bàsicament en el joc de dobles, pot fer-se per la de dreta o de revés. (Descrits en nivell anteriors, observen les següents fotos)


Possibles trajectòries d’un servei de dreta.


4) ASPECTES TÀCTICS.
* En el joc d’individuals: l’estratègia bàsica és fer córrer a l’adversari als quatre cantons. La segona, es tirar als punts o cops dèbils i, per últim dominar el centre de la pista.
* En el joc de dobles: la parella que juga més agressiu i té la opció de rematar possiblement guanyarà. Intentem no utilitzar trajectòries ascendents del volant. Bàsicament ens col·locarem en els següents sistemes segons la situació:
- Sistema en paral·lel: quan defensem.
- Sistema endavant/endarrere: quan ataquem.


Posició igualada per defensar un atac. Posició per atacar, un davant altre endarrere.

5) RUTINES.
Les “rutines” son exercicis que es repeteixen per millorar els aspectes tècniques, tàctics i de condició física. Les rutines que farem seran:
1 - Rutines de desplaçaments.
2 - Clear/Clear paral·lel: els dos jugadors s’intercanvien el volant fent clears.
3 - Joc tens: des d’una posició central, amb la raqueta amunt fem joc tens.
4 - Deixada/Deixada paral·lela.
5 - Deixada/Deixada creuada.
6 - Drop/lift: un aixeca el volant al fondo i l’altre fa una deixada des del fons.
7 - Smash/lift.
8 - Drop/Drop: és una combinació de diversos elements. Un començar amb un drop, el company fa una deixada, aquest fa un lift i tornem a començar de forma continua i alternativa.
9 - Smash/Smash.
10 - L’estrella (o 4 cantons): exercici de drop, deixades i lift per millorar els desplaçaments i la tècnica, el ritme de joc i els espais.
exemples de rutines: 3 cantons.

exercici 6, 7: drop/lift; smash/lift.
exercici 4: Clear/clear

exercici 10: 4 cantons un fixa.

UD 62.3.- Bàdminton 3
Nom........................................................................................................ Curs.............. Grup................
  1. - Podries explicar quin és l’origen del Bàdminton.

2.- Explica com es puntua en dobles.

3.- Enumera tots els gestos tècnics que hi ha en aquest nivell.
4.- Quina seria la tàctica adient per al joc d’individuals?

5.- Explica que són les Rutines. Dibuixa algunes que hem fet a classe.