Unitat Didàctica 6.2.2: EL BADMINTON II
www.edufiscalvia.wikispaces.com

1.- Orígens bad 2_01.JPGhistòria.

És difícil assenyalar la data exacta del naixement del Bàdminton ja que són diverses les fonts de que disposem. Així, un joc semblant es practicava a la Xina fa més de 2.000 anys. Amb més exactitud podem dir que en el segle XVII i a Europa existia un joc similar, d’això donen fe nombrosos escrits i pintures.
L’origen del Bàdminton sembla ser, d’acord amb una de les opinions més esteses, el joc conegut amb el nom de poona practicat a l’Índia fa més de tres-cents anys. Es creu que a mitjan del segle XIX, un grup d’oficials anglesos el van introduir a Anglaterra. El nom actual de l’esport prové del fet que al 1873, un grup d’aquests oficials va fer una demostració d’aquest joc a la residència del duc de Beaufort, coneguda amb el nom de Badminton House, al contat de Gloucestershire (Anglaterra), on proposaren jugar aquest joc aprofitant unes raquetes de tennis i improvisant uns volants amb taps de suro de cava als que se'ls va incrustar algunes plomes.
bad 2_02.JPG
Les primeres reglaments de joc es publicaren en 1877 pel coronel H.O. Selb, en Karachi. La Federació Internacional de Bàdminton va ser creada el 1934. A l’Estat espanyol la pràctica del Bàdminton s’inicià a Galícia (La Coruña i Vigo) a principis dels any setanta. A finals de l’any 1984 es van aprovar els Estatuts de la Federació Espanyola de Bàdminton.
La consagració final d’aquest esport s’esdevé quan és declarat esport olímpic de competició per als Jocs de Barcelona de 1992.
2.- El reglament.
* Terreny de joc: El camp de Bàdminton és un rectangle de 13,40 metres de llargada per 6,10 metres d’amplada en el joc de dobles i, 13,40 x 5,18 metres per el d’individuals. El camp es divideix en dos parts; cada part en dos zones de servei (esquerra i dreta), una zona davantera i dos passadissos. Els postes tenen una alçada de 1,55 metres. L’alçada en el centre de la xarxa serà de 1,52 metres i als extrems a 1,55 metres.
bad 2_03.JPG
* L’Equip de joc: La raqueta: és lleugera i pesa molt poc, amb una longitud màxima de 680 mil·límetres.
* el volant o ploma: És mitja esfera de suro, recoberta de pell i amb unes plomes clavades en la part plana d’aquesta pilota.

* Modalitats de joc: És pot jugar a individuals (masculí i femení), a dobles (masculins i femenins) i dobles mixtes (és a dir, una parella formada per un home i una dona).

* la puntuació: El partit es disputa al millor de tres “sets” de 21 punts. Qualssevol dels jugadors (o parella) pot afegir un punt al seu tanteig. Guanya el set el primer que arribi a 21 punts. Els “sets” es poden prolongar quan hi ha un empat a 21 punts, en aquest cas es jugarà fins obtenir una diferència de 2 punts (24-26,25-27,...), sí arriben al 29-29 el set acabarà fent un punt més 30-29 i, guanyant el primer que arribi a aquesta puntuació.

* faltes més comuns:
Falta de servei: el servidor i el receptor han d'estar dins les seves àrees de servei. El volant es colpejar per avall del maluc i el cap de la raqueta per baix del mànec.
Falta de joc: si el volant cau fora dels límits de la pista. No aconseguir que el volant passi a la altre banda. Si toquem la xarxa o envaïm el camp contrari.

3.- Gestos tècnics bàsics:
Les representacions gràfiques de les trajectòries d’aquests gestos tècnics seran:

bad 2_04.JPG

3.1.- EL CLEAR: és el cop bàsic per excel·lència, el més fàcil d’aprendre i considerat un cop defensiu. Consisteix en enviar el volant des d'una posició endarrerida i amb el volant per damunt del nostre cap, fins al fons del camp contrari. Distingim les següents fases:
bad 2_05.JPG
1.- Armat del cop: Deu ser el més senzill possible. Flexió del braç fins col·locar la raqueta darrera del cap i el colze a la alçada de la espatlla. L’altre braç estarà quasi estès per davant i per damunt del cap. Al temps que es realitzen els moviments de braços i espatlles, els peus ens ajuden a desplaçar-nos fins col·locar-nos davall del punt de caiguda del volant.
2.- colpeix: coincideix amb la translació del pes d'enrera/endavant i una rotació de tronc; s’efectua la extensió del braç cap al punt d’impacte amb rotació interna de l’avantbraç.
3.- punt d’impacte: Sobre el cap
4.- acabament del gest: El llançament del braç deu acabar a dalt, que ajudi al cos a recuperar la seva posició.
3.2.- L’ESMAIXADA (rematada/smash): és un cop d’atac per excel·lència i deurà efectuar-se amb la major força i rapidesa possible. Deurem realitzar-lo amb una bona posició de cames i comoditat. Similar al CLEAR en la fase d’armat i copeix; el punt d’impacte més adelantat; el braç acaba abaix per l’inèrcia de l’acció.

3.3.- EL DROP (deixada des del fons): consisteix en realitzar deixades des de el fons del camp i per damunt del cap. Tots els moviments són idèntics al clear, canviant només la velocitat de la raqueta en els últims centímetres del punt d’impacte.

3.4.- COP DE DRETA ("driveés un cop considerat d'atac, més utilitzat en el joc de dobles que en individuals. El volant passa el més a prop de la xarxa i amb una trajectòria paral·lela al terra.
1.Fase de preparació: fem una passa lateral amb al peu dret, el colze es col·loca a la alçada de l'espatlla, flexionem l’avantbraç, la mà està al costat de l'orella, la raqueta a la esquena i el tronc un poc rotat cap a la dreta.
2. Fase execució: es llança la raqueta cap a endavant, a la vegada que rotem el tronc.
3. Punt d'impacte: lateralment a nosaltres, amb una alçada entre el pit i el cap.
4. Fase de continuació: després de colpejar, el pes del cos és reequilibra per tornar a la posició base.

3.5.- DEIXADA DE XARXA: es realitza davant, a prop de la xarxa i consisteix en deixar el volant el més a prop de la xarxa del camp contrari.
Distingim les següents fases:
1.- Fase d’armat: Des de la posició bàsica d’espera es realitza una rotació externa per la deixada de xarxa de dreta i una rotació interna per la deixada de xarxa de revés. Conjuntament amb el desplaçament cap a endavant, donat una o dos passes.
2.- Fase de colpeix: S’executa amb una extensió curta del braç amb la raqueta en horitzontal.
3.- Punt d’impacte: El més alt possible.
4.- Fase d’acabament i recuperació: tornem a la posició d’espera.

3.6.- LOB ("lob/lift"): és un cop defensiu, que es realitza a prop de la xarxa. Diriguim el volant alt i cap al fons de la pista contrària. També es pot executar dels dos costats (drive / revès).3.7.- SERVEI LLARG: el servei constitueix l'acció tècnica / tàctica que marca el començament d'un partit o d'un punt.
1. Fase preparatòria: adoptar una posició còmode dels peus, el pes sobre la cama endarrerida. La raqueta darrera dels cos per realitzar un balanceig el més llarg possible i potent. El volant es subjecta amb l'altre mà endavant dels cos i a la vista de tots.
2. Fase de colpeix: conjuntament s’amolla el volant i es trasllada el pes dels cos d'enrera / a endavant; realitzant el balanceig del braç-raqueta fins colpejar el volant.
3.- Punts d'impacte: davant el peu avançat.
4. Fase final: el cap de la raqueta continua pujant i el peu posterior s'aixeca del terra per la inèrcia.
bad 2_08.JPG
3.8.- SERVEI CURT: Pot ser de dos tipus: de dreta o de revés.
1. Fase de preparació: el jugador es col·loca a prop de la línia de servei i de la línia central, el peu dret lleugerament avançat, la raqueta col·locada davant el maluc esquerra i la mà esquerra aguanta el volant davant la raqueta.
2. Fase d’execució: deixem caurà el volant, amb un cort moviment de canell , aconseguir una trajectòria quasi horitzontal i que superi la xarxa.
3. Fse de continuació: adoptar ràpidament la posició d’espera.

bad 2_09.JPGUD 62.2. Bàdminton 2
Nom........................................................................................................ Curs.............. Grup................
1.- Podries explicar quin és l'origen i la historia del Bàdminton.

2.- Dibuixa un camp de Bàdminton, posa les línies i les dimensions.
3.- Explica com es far un CLEAR.
4.- Explica con faries un Servei Llarg.

5.- Explica algun exercicis que hem fet a classe.