Info.png2n d'ESO Curs 2012-2013File Not Found
File Not Found

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ
  • La nota serà una mitja del examen pràctic( 50%) i del exament teòric(50%).


Accés

icon_activity.gif
  1. **Activitats (fitxes)**

  2. **Actividades (fichas)**

  3. **Palic A (Fitxes i Activitats)**

  4. Videos